Institut za strateške studije - Osijek (Hrvatska)
Uvodno o projektima GRAĐANSKA HRVATSKA SLAVONIJA 2020. OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE INDUSTRIJA PRERADE VOĆA I POVRĆA "SLAVONSKA MREŽA" - širokopojasni pristup Projekt "Kontesa Slavonija" Povijest industrije Slavonije i Baranje Doktorski studij infrastrukture Tradicija multietničkog Osijeka ► MODEL POMOĆI ICT TVRTKAMA ► LOKALNI RAZVOJ PUSTARE U BARANJI

LOKALNI RAZVOJ

Odsustvo paradigme društvenog i privrednog razvoja u Hrvatskoj, a tako i na području slavonsko-baranjske regije, rezultiralo je značajnim zaostajanjem za privrednim i društvenim razvojem uspješnijih tranzicijskih zemalja. Uz niz nepovoljnih elemenata društvenog i privrednog razvoja Slavonije i Baranje - nizak BDP po stanovniku, dvaipol desetljeća visoke stope nezaposlenosti, niska socijalna koheziju te odsustvo strategije razvoja i primjerenih odgovora na ekonomska i tehnološka kretanja u okruženju – najnovija nepovoljnost je i alarmantno smanjivanje broja stanovnika.

Panon institut je u proteklih pet godina u više navrata - na svojim tematskim sjednicama, kao i javnim tribinama te objavljenim stručnim i znanstvenim radovima svojih članova - predlagao konkrente modele gospodarskog razvoja – što je bilo dostavljano i nadležnim minis-tarstvima Vlade RH, županijama i gradonačelnicima više gradova. No, nije bilo odjeka ovim prijedlozima. Budući da na taj način nije bilo odgovarajućih učinaka – Panon pokreće projekt „Lokalni razvoj“ u okviru kojeg će se nastojati pokrenuti lokalne razvojne projekte u općinama..


2. Materijali (PPP) sa sastanka u Vukovaru
    c) Biomasa


4. Projekt - OSNIVANJE OPĆINSKIH RURALNIH ZAKLADA

5. Projekt - REVITALIZACIJA BARANJSKIH PUSTARA
Idi na vrh stranice